Wie we zijn

Elke persoon heeft een unieke wens, voorkeur of droom. Deze willen wij mee helpen verwezenlijken. Een zoektocht naar uw gewenste koopwoning, het bouwen van een nieuwbouwwoning, het verhuren van uw studentenkamers, het verkopen van uw appartement,... Reeds 25 jaar staan we onze klanten bij om hun op maat gemaakt project te verwezenlijken.

We kijken er naar uit u te mogen verwelkomen in ons kantoor in de Gontrode Heirweg 51 (bus 2) te 9090 Melle (Gent).

Wij zijn permanent, ook buiten de kantooruren, bereikbaar op het nummer 09/311.89.90 of via mail [email protected]. U kan ook steeds terecht op het rechtstreekse nummer van de zaakvoerder, Michel Spruyt 0474/73.13.79.

Wat doen wij

Bouwen

Vastgoed Spruyt gaat verder dan verkopen, verhuren of beheren van gebouwen.

Als aannemer realiseren wij ook nieuwbouwwoningen op maat en volgens vooropgesteld budget. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en uitvoeren van energiezuinige kwaliteitswoningen. Voor groot en klein, en volgens de traditionele bouwmethode, maar met de materialen, bouwnormen en architectuur van het heden en de toekomst. Wij wisten ons een unieke reputatie op te bouwen door een efficiënte en vakkundige uitvoering en voorbeeldige klantendienst.

Deze deskundigheid en ervaring vertalen zich in het aanreiken van oplossingen waar u er misschien nog geen gevonden had!

Om aan al de persoonlijke wensen van onze klanten tegemoet te komen, beperken wij ons tot de regio "Groot Gent". Daardoor kunnen wij ons toeleggen op het aanbieden van een uitstekende prijs/kwaliteit.

Bekijk de rubriek 'referenties' om een beeld te krijgen van onze verscheidenheid aan uitvoeringen.

Renoveren

Is het budget ontoereikend om een nieuwbouwwoning te realiseren of bent u aan renovatie toe? Ook dan is expertise vereist. Ook bij renovaties worden de eisen steeds strenger. Zowel planmatig als in de uitvoering. Een correct opgesteld dossier en deskundige aanpak zijn een must voor een correcte uitvoering. Niet enkel de berg aan papierwerk, maar ook de bouwknopen en details moeten goed uitgewerkt worden. Dit alles is een minimumvereiste waarin wij u kunnen bijstaan. Of: waarin wij u graag bijstaan.

Bekijk de rubriek 'referenties' om een beeld te krijgen van onze verscheidenheid aan uitvoeringen.

Verkavelen

Als aannemer en ontwikkelaar zoeken wij steeds bouwgronden.

Hebt u een grond die u wenst te verkopen? Dan stellen wij u graag ons uniek samenwerkingssysteem voor waardoor u zonder enige zorgen de maximale verkoopwaarde kunt bekomen van uw grond. Een optimaal resultaat kan u voorgelegd worden door onze flexibele en creative ontwikkeling op uw maat.

Hiervoor zoeken we steeds bebouwde en onbebouwde percelen, dit kunnen zowel weides of landerijen zijn maar evengoed serres, fabrieken of stallen, ... Deze gronden mogen zowel in Vlaanderen als in Wallonië gelegen zijn!

(Ver)kopen- van A tot Z

De stap om een woning te kopen zet je niet zomaar. Het is een belangrijke beslissing die je niet elke dag neemt. Het spreekt bovendien voor zich dat je een woning wenst te kopen voor een correcte prijs, binnen jouw budget. Dan zijn er nog de vele verkoopdocumenten, attesten, vakjargon,… die op je afkomen. In het web van dit alles heb je nood aan een transparante ondersteuning. Met onze ervaring en kennis van de markt helpen wij je graag verder. We luisteren naar de noden op jouw maat, informeren je, regelen een plaatsbezoek en nemen de prijsonderhandelingen voor onze rekening. Ook na het aankopen van je woning blijven wij altijd beschikbaar voor jou.

Ook wanneer je je woning wenst te verkopen kom je in aanraking met heel wat verplichtingen en praktische zaken. Je wilt je woning uiteraard kunnen verkopen aan de juiste prijs, volgens de waarde van de woning. Wij komen dan ook graag volledig kosteloos en vrijblijvend een waardebepaling maken van je woning, rekening houdende met alle aspecten van de woning. We stellen tevens een grondig verkoopdossier op en vragen de nodige documenten en attesten op bij de verantwoordelijke diensten. Wij staan in voor de publiciteit van je woning en brengen je graag samen met kandidaat-kopers. Finaal stellen wij ook de onderhandse verkoopovereenkomst op en zijn we tevens graag aanwezig bij de notaris voor het verlijden van de akte.

(Ver)huren

Vastgoed is en blijft een goed investering. Als verhuurder wens je graag een zo groot mogelijk rendement voor deze investering maar zonder de vele kopzorgen, paperassen en administratieve rompslomp die hierbij, noodgedwongen, komen kijken.

Door onze ervaring in de huurmarkt, kennis van de correcte huurprijzen, steeds veranderende (huur)wetgeving,… kunt u ons deze taken toevertrouwen. Wij garanderen een grondige dossieropbouw, publiceren je woning , zoeken en screenen de geschikte kandidaten en plannen de bezoeken voor jou. Ook de plaatsbeschrijving, EPC (energieprestatiecertificaat) en indexeringen stellen wij op. Dit doen wij steeds in samenspraak met u, de eigenaar. We gaan prat op een open communicatie met verhuurder en huurder.

Bezetting ter bede

Bij een bezetting ter bede laat de eigenaar van een woning toe zijn eigendom, ten precaire titel te gebruiken door ‘bezetters’. Dit gebruik is van tijdelijke aard en valt niet onder de normale woninghuurwet, bescherming van de pachtwet of handelshuurwetgeving. Het is enkel een precair gebruikrecht, genaamd bezetting ter bede.

Zo beheren wij, bijvoorbeeld, verschillende eigendommen van de Overheid. Op die manier kunnen de woningen van de Overheid bezet worden voor een bepaalde tijd, zodoende leegstand of verkrotting wordt voorkomen.

Zoals bij huur geeft u bij een bezetting ter bede als eigenaar uw pand tijdelijk en voorlopig aan iemand die het zal gebruiken. Het verschil is dat de gebruiker geen zekerheid krijgt over hoe lang hij in het pand mag blijven. Zowel de eigenaar als de bezetter kan deze bezetting op korte termijn beëindigen.

De vorm van ‘bezetting ter bede’ wordt bijvoorbeeld gebruikt om een tijdelijke situatie te overbruggen zoals verbouwingswerken aan één eigendom die niet toelaten er te wonen waardoor je tijdelijk een andere woning nodig hebt.

BIV
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 507438 (Erkend in België)
KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het BIV. BA en borgstelling via NV AXA Belgium (Polisnr. 730.390.160)
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be.